wypadek-samochodowy-odszkodowanie

Szkody osobowe – jak poradzić sobie po wypadku?

Wielki rozkwit rynku odszkodowawczego w latach ubiegłych spowodował, że coraz więcej osób skutecznie dochodzi swoich roszczeń z tytułu powstałych szkód osobowych. Mimo tego wciąż wielu z nas boi się zawiłości prawnych oraz ryzyka związanego z niepowodzeniem sprawy – jak się okazuje niesłusznie.

Z ekspertami – prawnikami Anną Synowiec i Małgorzatą Wiśniewską oraz Stanisławem Czerczakiem prezesem spółki AJ Lex rozmawiała Sylwia Czyczyro.

Sylwia Czyczyro? Proszę Państwa, co to w zasadzie jest szkoda osobowa?

Anna Synowiec: Definicja szkody na osobie jest dosyć szeroka i obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka.

Sylwia Czyczyro: Czyli w jakich sytuacjach konkretnie możemy mówić o powstaniu szkody osobowej?

Małgorzata Wiśniewska: Przykładem szkody osobowej może być wypadek samochodowy, w wyniku którego ktoś poniósł obrażenia ciała lub śmierć, ale także błąd medyczny, czy upadek na oblodzonym chodniku.

Sylwia Czyczyro: Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w związku z powstałą szkodą?

Anna Synowiec: W zależności, oczywiście, od przedmiotu sprawy są to: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz np. opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego, rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, rentę na zwiększone potrzeby polegającą na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku.

Sylwia Czyczyro: A co, jeśli np. w wypadku drogowym poniósł śmierć mąż lub ojciec, czy rodzinie przysługują jakieś prawa?

Małgorzata Wiśniewska: Katalog świadczeń przysługujących najbliższym po śmierci poszkodowanego w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny czy też rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Sylwia Czyczyro: Wobec tego po powstaniu szkody do kogo się zgłosić?

Anna Synowiec: Szkody osobowe objęte są standardowo ochroną ubezpieczeniową – dlatego pierwsze roszczenie należy skierować do ubezpieczyciela. Niestety trudność w jednoznacznym określeniu zakresu szkody skutkuje tym, że kwota odszkodowania wypłacana przez ubezpieczycieli jest bardzo zaniżana. Zdarza się również, że towarzystwo ubezpieczeniowe po prostu odmawia wypłaty odszkodowania.

Sylwia Czyczyro: I co wówczas?

Stanisław Czerczak: Wówczas doradzałbym powierzenie sprawy do prowadzenia profesjonalistom – prawnikom specjalizującym się w odszkodowaniach, którzy znają realia rynku odszkodowawczego, współpracują z szeregiem specjalistów, m.in. biegłymi w poszczególnych dziedzinach. Trzeba pamiętać jednak, że roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, dlatego działania należy podejmować szybko.

Sylwia Czyczyro: Nie da się ukryć, że działalność firm odszkodowawczych wciąż budzi wiele wątpliwości wśród potencjalnych klientów.

Stanisław Czerczak: W mojej ocenie zupełnie niezasadnie. Duży wzrost liczby podmiotów działających w tym obszarze w ostatnich latach spowodował, że rynek stał się bardzo nasycony. Dla klienta oznacza to, że firmy zaczęły bardzo profesjonalnie i rzetelnie wykonywać swoje zadania, ze wsparciem merytorycznym najlepszych specjalistów. I mówiąc krótko: duża konkurencja sprawiła, że na rynku pozostali tylko najlepsi.

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ