azbestUsuwanie-890x395

Informacja

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU

Burmistrz Drezdenka informuje o możliwości uzyskania 100 % dofinansowania do zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko. Przypominam, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r.

Zadnie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w terminie od kwietnia do lipca bieżącego roku proszeni są o złożenie wniosku o dotację na realizację tego zadania do 15 lutego 2018 r.

Azbest będzie usuwany przez specjalistyczną firmę wybraną przez Burmistrza w drodze zapytania ofertowego.

Wniosek oraz większa ilość informacji nt. realizacji zadania dostępne są na stronie Internetowej BIP Drezdenko lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

W 2017 r. w powyższy sposób z terenu gminy usunięto 95,13 ton azbestu z nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Wysokość dofinansowania wyniosła 35.550,33 zł

Jednocześnie informuję, że najprawdopodobniej będzie to ostatnia edycja finansowania zadania usuwania azbestu przez WFOŚiGW i NFOŚiGW, zachęcam więc jak największą liczbę osób do skorzystania z dofinansowania.

Informacji udziela:

Agata Kwiatkowska,

Urząd Miejski w Drezdenko

ul. Warszawska 1

pokój 116 (tel. 957622964)

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ