dsc02447_1-614x360

V Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych w Trzebiczu

Bez tytułuBez tytułu_1

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Drezdenku

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu

Sołtys Wsi Trzebicz

 

Informacja i zgłoszenia do dnia 12 marca  2018r.

pod adresem:

SOŁTYS wsi Trzebicz

Paulina Pieluszczak- Suchodolska

ul. Gorzowska 10

66-530 Trzebicz

REGULAMIN

 1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI” w Trzebiczu oraz Urząd Miejski w Drezdenku
 1. Do konkursu uczestnicy przygotowują :
 • po 3 szt. pisanek (jajka kurze lub gęsie) , które będą oceniane w 2 kategoriach:

        *pisanka wykonana metodą tradycyjną (wosk lub wydrapywanie)

       *pisanka wykonana nowocześnie (mogą być ze styropianu i inne)

(w przypadku pisanek  o pierwsze miejsca będą mogły zawalczyć te osoby, które dostarczą po 3 szt. pisanek, w przypadku mniejszej liczby dostarczonych prac przez jednego uczestnika, prace będą mogły zostać tylko wyróżnione).

            lub

 • palmę wielkanocną
 • stroik wielkanocny

   Prace oceniane będą w 4 kategoriach :

 • konkurs na pisankę tradycyjną
 •  konkurs na pisankę nowoczesną
 • konkurs na palmę wielkanocną
 • konkurs na stroik wielkanocny

  W każdej z kategorii wyłonimy po trzech zwycięzców w grupach :

 •  dzieci do 5 roku życia
 •  przedszkola
 •  szkoły podstawowe kl. I-II oraz kl. IV-VII
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • osoby powyżej 18 roku życia
 •  prace zbiorowe

Do prac zbiorowych zaliczamy prace wykonane przez:

 • Koła Gospodyń Wiejskich
 • Stowarzyszenia
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Kluby Seniora
 • i inne organizacje

Prace zbiorowe oceniane będą w odrębnej kategorii, chyba że uczestnicy indywidualnie zastartują w poszczególnych konkurencjach.

 1. Technika tematów dowolna.

Przy ocenie pisanek wykonanych metodą tradycyjną, jury zwróci szczególną uwagę na użycie materiałów i surowców ekologicznych oraz zgodnych z tradycją ludową !

Natomiast kryterium szczególnym przy ocenie pisanek nowoczesnych, palm, stroików pod uwagę brana będzie kreatywność zarówno przy wykonaniu jak i doborze materiałów.

 1. W przypadku pisanek oceniane będą prace indywidualne, natomiast w pozostałych kategoriach prace mogą być oceniane zbiorowo.
 1. Prace muszą posiadać dane twórcy:

imię, nazwisko, adres, nr telefonu  i wiek autora, jeżeli są to uczniowie podać należy klasę, do której osoba uczęszcza, w przypadku  prac zborowych podać dane jednostki oraz imiona i nazwiska autorów !!!!

W przypadku szkół wysyłających zebrane prace uczniów, prosimy o sporządzenie wykazu uczestników.

 1. W terminie do 12 marca 2018 r. prace należy dostarczyć na adres:

SOŁTYS wsi Trzebicz

Paulina Pieluszczak – Suchodolska

ul. Gorzowska 10

66-530 Trzebicz

Tel. 502-996-028

z dopiskiem konkurs wielkanocny

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:

– przedszkola

– szkoły podstawowe kl. I-II, kl. IV-VII

– gimnazja

– szkoły ponadgimnazjalne

– kategoria osób dorosłych

 – prace zbiorowe

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 marca 2018r., tj. (niedziela) o godz. 14.00 w

Sali Wiejskiej w Trzebiczu ul. Mostowa 3.

W programie – wystawa wszystkich prac konkursowych, pokazy wykonywania pisanek,  palm wielkanocnych, występy artystyczne, kiermasz wielkanocny oraz wręczenie nagród rzeczowych oraz podziękowań

Uwagi organizatora

 1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
 1. Prace uczestników stają się własnością organizatorów i zostaną przekazane na cele charytatywne.
 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 14.00 w Sali Wiejskiej w Trzebiczu. Jeżeli uczestnicy konkursu nie będą mogli uczestniczyć w uroczystym ogłoszeniu wyników, organizator konkursu powiadomi ich o tym pismem wysłanym pocztą.
 1. Promocja wyników konkursu:

– wyniki konkursu będą popularyzowane w lokalnych środkach

masowego przekazu.

 1. Koszt przejazdu na podsumowanie konkursu pokrywa uczestnik.
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy pozostali uczestnicy upominki. Ponadto dla szkół, stowarzyszeń, instytucji i organizacji społecznych zostaną wręczone podziękowania za udział w konkursie.
 1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Koło Gospodyń Wiejskich w  Trzebiczu  tel. 502-996-028, Paulina Pieluszczak- Suchodolska

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI” w Trzebiczu, Urząd Miejski w Drezdenku, Sołtys Wsi Trzebicz.

2018-02-13 (1)

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ