DSC_1836

V KONKURS TRADYCJI WIELKANOCNYCH W TRZEBICZU

18 marca w sali wiejskiej w Trzebiczu odbyło się uroczyste podsumowanie V Gminnego Konkursu Tradycji Wielkanocnych. Komisja w składzie: Paulina Pieluszczak – Suchodolska, sołtys  Trzebicza, Henryk Pieluszczak – artysta ludowy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Drezdenku:  Aleksandra Pietrzak, Patrycja Kaźmierczak, Witold Dźwińczyk, oraz Edward Buśko, nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin i Kamil Peszko z Biblioteki w Trzebiczu miała niezły orzech do zgryzienia, gdyż na konkurs wpłynęło 250 prac od 310 uczestników. Prace były oceniane w kategoriach: pisanka tradycyjna, pisanka nowoczesna, stroik wielkanocny oraz palma wielkanocna, a każda z tych kategorii była podzielona na przedziały wiekowe. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na profilu FB sołectwa Trzebicz. Organizatorem konkursu był sołtys wsi Trzebicz wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI” w Trzebiczu oraz Urząd Miejski w Drezdenku, zaś honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, starosta Edward Tyranowicz oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miejski w Drezdenku, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku, Nadleśnictwo Karwin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku, Renatę i Michała Szlendaków z Trzebicza, SOBEX z Trzebicza, Hurtownię „ALFA” z Drezdenka, Zakład Masarniczy Przewoźnych z Trzebicza, Piekarnię „HERT” z Gościmia, zaś wojewoda lubuski ufundował puchar za najpiękniejszą palmę, który zdobyły siostry Ela i Ula Paszkiewicz z Drezdenka. Podczas podsumowania konkursu nie zabrakło występów zespołów artystycznych: „MACIERZANEK” z Gościmia, „MACZKÓW” z Trzebicza, „ORŁÓW 60+”, zespołu „PASJONATA” przy DUTW, Teatrzyku „SENIOR – RITA”, chóru „ZŁOTY WIEK” przy PZERiI w Drezdenku, a także przedstawienia przygotowanego przez Szkołę Podstawową w Trzebiczu. W międzyczasie odbywały się warsztaty wykonywania palm oraz pisanek, które prowadzili Barbara Jędrzejczak, Henryk Pieluszczak i Barbara Kowalska. Można było również podziwiać stoiska artystyczne Anny Ankutowicz z Trzebicza i Małgorzaty Grabowskiej z Gościmia. Odbyła się licytacja prac konkursowych, z których dochód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację naszych mieszkańców: Jakuba i Norberta Pudelskich oraz Łukasza Rudkiewicza. Zebrano łącznie 2200 zł. Przybyli goście mogli skosztować kanapek i placków przygotowanych przez panie z Rady Sołeckiej i KGW. Zaś całą imprezę poprowadził dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, Jan Kuchowicz.

W imieniu swoim, jak i organizatorów, serdeczne podziękowania kieruję do szkół biorących udział w konkursie: SP Trzebicz, SP Rąpin, SP Niegosław, SP Tuczno, SP Dobiegniew, SP nr 1, SP nr 2 i  SP nr 3 z Drezdenka, SP z Goszczanowa, OREW-u z Drezdenka, dla pań z Rady Sołęckiej: Marii Wojtysiak, Barbary Majewskiej, Jadwigi Rudkiewicz, pań z KGW:  Małgorzaty Łukasik, Heleny Sibik, Alicji Czyrniańskiej – Dudek, Urszuli Stefańskiej i Danuty Pieluszczak. Dziękuję sponsorom za ofiarność oraz paniom: Elżbiecie Stróżyńskiej, Magdalenie Nowik, Wandzie Kuszpit, Katarzynie Woźniak, Marzenie Mastalerz.

V Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych przechodzi do historii. Zapraszamy za rok na kolejny już, szósty konkurs wielkanocny. A z racji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć wszystkim naszym mieszkańcom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Paulina Pieluszczak-Suchodolska

foto: Krzysztof Chełmiński

 

Brak komentarzy