az_copy

USUWANIE AZBESTU – dodatkowy nabór!

100% dofinansowania

Burmistrz Drezdenka informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru na uczestnictwo w 2018 r. w zadaniu polegającym na usuwaniu azbestu (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko). Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć najpóźniej do dnia 15.06.2018 r.

Gmina Drezdenko uzyskała dofinansowanie wstępne w wysokości 120 tys. zł na realizację zadania w 2018 r. ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Azbest zostanie usunięty przez firmę „EKO24 Barbara Plewko” wybraną przez Burmistrza w drodze zapytania ofertowego do połowy sierpnia 2018 r.

Przypominam, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r.

Wniosek oraz większa ilość informacji nt. realizacji zadania dostępne są na stronie Internetowej BIP Drezdenko lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informuję, że najprawdopodobniej będzie to ostatnia edycja finansowania zadania usuwania azbestu przez WFOŚiGW i NFOŚiGW, zachęcam więc jak największą liczbę osób do skorzystania z dofinansowania.

Informacji udziela:

Agata Kwiatkowska,

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

pokój 116 (tel. 957622954)

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ