BenQ Corporation

XXIV Spartakiada Gier i Zabaw Sportowych z okazji Dnia Dziecka

Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku realizując zadanie powtarzające się od lat – przygotował i zrealizował 26 maja 2018r., kolejną, bo już XXIV Spartakiadę Gier i Zabaw Sportowych z okazji Dnia Dziecka.

Impreza rozpoczęła się od złożenia życzeń mamom z okazji Dnia Matki – część dzieci z I klasy recytowała wiersze dla mam, a pozostałe wręczyły im laurki.

Na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku dzieci z I klas oraz mali wolontariusze z klasy IV – sportowej pomagali dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym, chorym od urodzenia z TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku pokonywać kolejne konkurencje sportowe, tj; bieg na 60m, rzut piłką 2 kg, rzut do kosza, rzuty karne i końcowe zaliczenie nauki udzielania pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik imprezy otrzymał broszurkę pt. „Pierwsza Pomoc szansą dla nas wszystkich” (która może być bardzo przydatna w nagłych wypadkach, by pomóc osobom ulegającym wypadkowi), wykonaną przez młodzież niepełnosprawną na zajęciach świetlicowych w świetlicy Koła TPD, przy ulicy Kościuszki 41 w Drezdenku.

Po podliczeniu zdobytych przez zawodników punktów i ciepłym poczęstunku, rozdano wszystkim sportowcom uczestniczącym w imprezie integracyjno- sportowej dyplomy, nagrody: paczki ze słodyczami i owoce.

Kończąc kolejne zadanie, przewodnicząca Koła TPD, Ewa Mularczyk podziękowała Przyjaciołom Dzieci Specjalnej Troski za wszelką pomoc w organizacji zadania, za okazanie serca osobom tak bardzo pokrzywdzonym przez los; dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego Zbigniewowi Kubasikowi za wieloletnią współpracę, nauczycielom wychowania fizycznego – Włodzimierzowi Sapór, Danucie Kąkol, Renacie Mazurkiewicz, Arlecie Icke, Dariuszowi Gruszewskiemu oraz wychowawcom klas I Renacie Sauermann, Annie Stotko i ich uczniom oraz dzieciom z klasy IV sportowej.

Każde zadanie, jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego, działająca od 32 lat społecznie na rzecz i dla dobra dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, możemy realizować dzięki wsparciu finansowym i rzeczowym instytucji państwowych, zakładom pracy i fundacjom oraz przyjaciołom.

XXIV Spartakiada Gier i Zabaw Sportowych z okazji Dnia Dziecka to jedna z części zadania realizowanego przez Koło TPD pt. „Pierwsza Pomoc szansą dla nas wszystkich”, którego celem jest integracja społeczna – postrzeganie osób niepełnosprawnych przez dziecko zdrowe jako swych przyjaciół, z którymi możemy się wspólnie bawić, rozwijać, krzewić kulturę fizyczną i cieszyć się z osiągniętych wyników sportowych.

Zadanie sfinansowano ze środków Fundacji PZU      fundacja_pzu_logo

IMG_9960 IMG_9957 IMG_9912 IMG_9908 IMG_9885 IMG_9795

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ