IMG_0093 (Copy)

Konkurs „Wiedzy o Drezdenku”

Młodzieżowa Rada Miejska w Drezdenku przy pomocy władz Gminy po raz pierwszy zorganizowała konkurs „Wiedzy o Drezdenku”, którego pomysłodawcą był Wiceprzewodniczący MRM Bartłomiej Jędrzejczak. Do udziału, w przedsięwzięciu zaproszono młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalistów oraz uczniów siódmych klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży historii i kultury Drezdenka, pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy w tym obszarze.

Na zmagania młodzieży złożył się sprawdzian wiedzy na temat historii, geografii, gospodarki, sportu i kultury gminy Drezdenko przeprowadzony w dwóch etapach – szkolnym i finałowym. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku oraz ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu.

W dniu 29 maja br. odbył się szkolny etap konkursu, w którym wyłoniono 15 finalistów. Do finału, który rozegrał się 14 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku  ostatecznie przystąpiło czternastu uczestników: pięciu z SP nr 1, po czterech z SP nr 2 i SP nr 3 oraz jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu. Wyniki konkursu: I miejsce zajął Maciej Kudra–Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, II miejsce – Kalina Jenek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego, III miejsce – Mateusz Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza.

Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymali z rąk Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka upominki promujące Gminę Drezdenko, natomiast uroczyste wręczenie nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc odbyło się podczas obrad LXI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca br. Cenne nagrody laureatom konkursu wręczyli Adam Kołwzan – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Amelia Zatorska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym za wkład pracy włożony w organizację konkursu, w tym Burmistrzowi Drezdenka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku Adamowi Kołwzanowi a w szczególności Amelii Zatorskiej, Bernadetcie Urbańskiej oraz Hannie Najdek.

                    Joanna Ambroziak

20180619_175519 (Copy) 20180619_175612 (Copy) 20180619_175636 (Copy)

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ