20180608_123042_002 (Copy)

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę bez uzależnień”

8 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku odbyła się  Powiatowa Olimpiada Wiedzy 0 Zdrowiu „Trzymaj Formę bez uzależnień”. Organizatorem Olimpiady była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drezdenku oraz SP nr 3 w Drezdenku. W olimpiadzie udział wzięło 10 szkół z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Zakres tematyczny olimpiady obejmował zagadnienia z dziedziny: uzależnień – alkoholizm, nikotynizm, narkomania, zagadnień dotyczących aktywności fizycznej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Olimpiada składała się z części teoretycznej oraz sprawnościowej. W części teoretycznej zawodnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, krzyżówkę składającej się z 17 haseł, 3 rebusy, diagram literowy oraz zadanie „dokończ zdania w brakujące pojęcia lub daty”, w części sprawnościowej: tor przeszkód, rzut woreczkiem do kosza, skoki dodawane. Każdą szkołę reprezentował zespół składający się z 2 zawodników.  Maksymalnie można było zdobyć 108 punktów. Komisja w składzie: przewodnicząca Małgorzata Kożuch – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Drezdenko, Marzena Zasuwik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, Paulina Pieluszczak – Suchodolska – starszy asystent ds. PZiOZ PSSE Drezdenko, Justyna Grotus – instruktor ds. PZiOZ PSSE Drezdenko oceniła prace i wyłoniła zwycięzców: I miejsce z ilością 94,5 pkt SP w Nowym Kurowie, II miejsce 91,5 pkt. SP w Starym Kurowie,  III miejsce 91 pkt. SP nr 1 w Strzelcach Kraj., IV miejsce 88 pkt. SP Niegosław, V miejsce 87,5 pkt. SP nr 2 w Drezdenku, VI miejsce 81 pkt. SP nr 3 w Drezdenku, VII miejsce 76,5 pkt. SP w Trzebiczu, VIII miejsce 74 pkt. SP w Zwierzynie, IX miejsce 71 pkt. SP w Bobrówku, X miejsce 65,5 pkt. SP w Gościmcu. Każda ze szkół otrzymała piłki i dyplomy, a każdy z uczestników otrzymał nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Urząd Gminy w Zwierzynie, Urząd Gminy w Starym Kurowie, Gmina Strzelce Kraj. zaś pyszny poczęstunek i oprawę olimpiady i konkurencje sprawnościowe przygotowała dyrekcja i grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku. Olimpiada przebiegła pomyślnie a uczestnicy powrócili do szkół z pięknymi nagrodami i uśmiechem na twarzy.

W imieniu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Drezdenku dziękuję szkołom biorącym udział w Olimpiadzie, sponsorom nagród rzeczowych dla szkół i uczestników, Dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 3 im H. Sienkiewicza w Drezdenku za współorganizację olimpiady.

Paulina Pieluszczak – Suchodolska starszy asystent ds. PZiOZ PSSE Drezdenko

20180608_092005 (Copy) 20180608_092025 (Copy) 20180608_092030 (Copy) 20180608_112555 (Copy) 20180608_122146 (Copy) 20180608_122222 (Copy) 20180608_122325 (Copy) 20180608_122401 (Copy) 20180608_122443 (Copy) 20180608_122655 (Copy)

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ