_JPS3331

Zaczęło się w Drezdenku…

O prezentacji pokonferencyjnej książki i nowej serii wydawniczej słów kilka

Drezdenecka promocja  monografii zbiorowej  Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro. In memoriam dr. Stanisława Talarczyka wydanej we współpracy z Sekcją Badań Regionalnych drezdeneckiego NTK w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego pod red. Andrzeja Talarczyka i Edwarda Włodarczyka była szóstą z kolei.

Na jej początku odczytany został list Rektora US do Burmistrza Drezdenka zawierający podziękowanie za przejęcie patronatu honorowego nad polsko-niemiecką konferencją 7 maja 2010 r. Przekazany został również dla niego egzemplarz książki z okolicznościową dedykacją.

Pierwszym punktem spotkania była projekcja multimedialna. Redaktor naukowy tomu dr Andrzej Talarczyk zaprezentował w niej drogę do powstania  książki, która jest pokłosiem tej konferencji. Prezentacja ta zawierała zestawienie zdjęć ilustrujących wszystkie etapy wspólnotowego działania. Pierwszym z nich było powstania dwóch Komitetów Honorowych  stawiających sobie za cel uczczenie w szczególny sposób pamięć o tym czołowym badaczu historii Drezdenka i całego obszaru Dolnej Noteci. Wynikiem tych aktywności było odsłonięcie 6 czerwca 2014 r. tablicy pamiątkowej na budynku historycznego Ratusza w Drezdenku. Drugim etapem było powołanie w WN US  dwujęzycznej serii wydawniczej o nazwie „Badania Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen“. Celem tej serii jest popularyzowanie problematyki historii, kultury i literatury regionu obecnej Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem  Drezdenka i całego obszaru Dolnej Noteci.

Prezentowanym również załącznikiem do tej prezentacji był fragment audycji TVP Gorzów z wizyty na zebraniu NTK, na którym prezes A. Talarczyk referował program działań tej Sekcji, a Redaktor Naczelny „Kwartalnka Drezdeneckiego“ Zygmunt Marcinkowski omówił rolę tego periodyku w życiu miasta. Przytoczona została także wypowiedź Burmistrza Drezdenka na temat możliwości wsparcia przez organy samorządowe czekającej od dłuższego czasu na edycję liczącej 1000 stron „Historii obszaru Dolnej Noteci. Strzelce Krajeńskie. Drezdenko. Dobiegniew i okolice“.

Omawiając powstawanie przedmiotowej książki stwierdził jej prezentator, że w tym długim okresie od konferencji z 8 referatami do powstania tej liczącej 481 stron  monografii zbiorowej, włączono do niej  dalszych 26 tekstów. Były nimi m.in.  artukuły referujące najnowszy stan badań nad tym regionem  oraz 12 samoprezentacji organizacji pozarządowych z całej Ziemi Lubuskiej.  8 tekstów tego zbioru dotyczy samego Drezdenka i wybitnych postaci działających w tym mieście lub wywodzących się z niego.

Kończąc wystąpienie promocyjne referent stwierdził, że konferencja 7 maja 2010 roku spełniła wraz z tą książką pokonferencyjną swoje zadanie, bo otworzyła drogę do wielopłaszczyznowego dialogu umożliwiającego realizację postawionego celu – edycję  – „Historii obszaru Dolnej Noteci. Strzelce Krajeńskie. Drezdenko. Dobiegniew i okolice“. Książka ta jest na etapie przygotowywania do druku. Będzie ona drugim specjalnym tomem tej serii wydawniczej.

Kronikarska dokładność nakazuje odnotować również to, że za wcześniejszą zgodą Burmistrza  w  tytulaturze książki umieszczony został  wraz z logo 700-lecia następujący napis „W ramach obchodów jubileuszowych 700-lecia nadania praw miejskich Drezdenku.

Urząd Miejski w Drezdenku na tym spotkaniu  reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Jaśków i  Henryk Maizlik. Reprezentantką Burmistrza była również Dyrektor Biblioteki Miejskiej, która przekazała gratulacje od drezdeneckich bibliotekarzy.

                                                                                                                      Zdzisław Szproch

P.S. Książka ta otrzymała na XI Ogólnopolskim Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, obradującym w dniach 23 – 25 września w Legnicy wyróżnienie  specjalne w kategorii „Najlepsza książka regionalistyczna roku 2017.“

_JPS3338 _JPS3345 _JPS3348 _JPS3350 _JPS3352 _JPS3355 _JPS3358 _JPS3362 _JPS3366 _JPS3371 _JPS3373 _JPS3374 _JPS3376 _JPS3381 _JPS3382 1. Umschlag (Copy) Bez tytułu

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ