Sylwia Czyczyro

 • Pracownie terminalowe w szkołach

  by - paź 14, 2014
  W czerwcu br. trzy szkoły w Drezdenku wyposażone zostały w nowe pracownie do zajęć komputerowych. I nie byłoby w tym chyba nic ciekawego, gdyby nie to, że są to pracownie terminalowe. Dwie szkoły otrzymały po 25 stanowisk...
 • WYSTĄPIENIE Z SGO5

  by - paź 13, 2014
  Z uwagi na stale rosnącą ilość skarg mieszkańców Gminy Drezdenko na jakość usług komunalnych świadczonych w ramach zamówienia publicznego na rzecz Celowego Związku Gmin SGO5 zawnioskowałem do Rady Miejskiej w Drezdenku o wystąpienie z Celowego Związku...
 • Licealiści z Drezdenka na wręczeniu nagrody Wisławy Szymborskiej

  by - paź 11, 2014
  25 października Kapituła ogłosi nazwisko laureata, który otrzyma statuetkę oraz 200 tysięcy złotych. Gala wręczenia Nagrody odbędzie się tego dnia w Krakowie, w Centrum ICE Kraków przy ul. Konopnickiej 17. 26 października na Targach Książki odbędzie...
 • „BĘDZIE SIĘ DZIAŁO”

  by - paź 10, 2014
  16.10.2014 godz. 18.00 -Koncert zespołu Canto Cholaris w 75. rocznicę powstania Armii Krajowej oraz Szarych Szeregów (wystawę jeszcze można u nas oglądać) 24.10.2014 godz. 18.00 -Spotkanie autorskie z Wiesławem Ochmanem – wybitny polski śpiewak, artysta odnoszący...
 • Spotkanie stowarzyszeń z burmistrzem

  by - paź 10, 2014
        W środę 1 października odbyło się spotkanie burmistrza ze stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury. Ze strony stowarzyszeń pojawiły się: Stowarzyszenie Twórców Kultury STYK, Nadnoteckie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej oraz...
 • CIS w Drezdenku przystępuje do tworzenia klastra!

  by - paź 10, 2014
    Jednym z kluczowych zadań realizowanym przez Gminę Drezdenko jest  pomoc osobom długotrwale bezrobotnym i niepełnosprawnym  w powrocie na rynek pracy. Zadanie to Gmina z powodzeniem realizuje od wielu lat poprzez Centrum Integracji Społecznej (CIS) w...
 • Zapraszamy

  by - paź 8, 2014
    Zapraszamy 21 października o godz. 19.00 do Gimnazjum nr 1 przy placu Wolności na półmaraton Zumby połączony ze zbiórką pieniędzy na wsparcie rodziny Kondrackich....Więcej
 • Lubuski Tydzień Seniora w Urzędzie Miejskim w Drezdenku

  by - paź 7, 2014
  Dzisiaj zainaugurowaliśmy w urzędzie Lubuski Tydzień Seniora, sfinansowaliśmy badania krwi, szpital przeprowadził zajęcia z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. – Dziękuję Pani Prezes Parfienowicz i wszystkim pracownikom szpitala za dar społecznego zaangażowania, szczególnie cenny przez to, że...
 • Prace przy Parku Kultur Świata

  by - paź 7, 2014
  Informujemy, że w dniu 6 października br. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Kopernika oraz ul. Parkowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i budową parkingu przy Parku Kultur Świata w Drezdenku”. Zakres robót...